0/30 үйлчилгээний 30 хоногтой карт

0/30 үйлчилгээний 30 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?


SKU SKU376
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
0/30 үйлчилгээ
Данс 5000 Units
Хоног 30
Үнэ: 20000.00MNT
Утасны дугаар
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
Төлбөр төлөх

HT- 486
70000.00MNT

5GB, 30 хоног
20000.00MNT

50GB, 180 хоног
120000.00MNT

NP10 Роутер + plus
320000.00MNT

City Phone
150000.00MNT

Samsung A3 case Flip Wallet Cover
42000.00MNT

Samsung A5 case Flip Wallet Cover
42000.00MNT

1000 нэгжийн карт
1000.00MNT
Сэтгэгдэл байхгүй байна