0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт

0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?

SKU SKU375
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
Данс 12000 Units
Хоног 180
Үнэ: 60000.00MNT
Утасны дугаар Phone number
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
500MB, 8 хоног
4000.00MNT

100MB, 3 хоног
1000.00MNT

NP-10 төхөөрөмжийн төлбөр төлөх

Samsung Galaxy J5 prime
480000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 Plus case High Pro Shield
24000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 plus case Simpli Lite
18000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 plus case Crystal MIXX
21000.00MNT

iPhone 6S case Damda Glide
30000.00MNT

Galaxy J5 Flip Wallet Cover
24000.00MNT
Сэтгэгдэл байхгүй байна