0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт

0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?

SKU SKU375
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
Данс 12000 Units
Хоног 180
Үнэ: 60000.00MNT
Утасны дугаар Phone number
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
: *
: *
: *
 
100MB, 3 хоног
1000.00MNT

iPhone 7 Plus ухаалаг гар утас
2600000.00MNT

Samsung Galaxy S7, S7 Edge case Damda clip
26000.00MNT

10000 нэгжийн карт
10000.00MNT

Clic WD iPhone7, iPhone 7 Plus Case Mar/Che-St
75000.00MNT

30000 нэгжийн карт
30000.00MNT

Night Cable /Ligthning Cable/
83000.00MNT

XPhone X4 гар утас
160000.00MNT
Сэтгэгдэл байхгүй байна