0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт

0/50 үйлчилгээний 180 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?

SKU SKU375
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
Данс 12000 Units
Хоног 180
Үнэ: 60000.00MNT
Утасны дугаар Phone number
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
Samsung Galaxy S7 Edge Clear Cover
36000.00MNT

K800
99000.00MNT

10GB, 30 хоног
30000.00MNT

4GB, 2 хоног
10000.00MNT

NP-10 төхөөрөмжийн төлбөр төлөх

C2079
65000.00MNT

EAZY
60000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 plus case Native Dairy
33000.00MNT

Samsung Galaxy S7 case Single Fit
20000.00MNT
Сэтгэгдэл байхгүй байна