1000 нэгжийн карт

1000 нэгжийн карт


Хоноггүй 1000 нэгжийн карт


SKU SKU28
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
30/30 үйлчилгээ
0/50 үйлчилгээ
0/30 үйлчилгээ
Данс 1000 units
Хоног 0
Үнэ: 1000.00MNT
Утасны дугаар
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
: *
: *
: *
 
Clic WD iPhone7, iPhone 7 Plus Case Mar/Che-St
75000.00MNT

10000 нэгжийн карт
10000.00MNT

30000 нэгжийн карт
30000.00MNT

Night Cable /Ligthning Cable/
83000.00MNT

XPhone X4 гар утас
160000.00MNT