50/50 үйлчилгээний 60 хоногтой карт

50/50 үйлчилгээний 60 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?

SKU SKU371
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
Данс 6000 Units
Хоног 60
Үнэ: 6000.00MNT
Утасны дугаар
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
EAZY
60000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 plus case Native Dairy
33000.00MNT

Aqua Lite
90000.00MNT
Сэтгэгдэл байхгүй байна