50/50 үйлчилгээний 60 хоногтой карт

50/50 үйлчилгээний 60 хоногтой карт


221 дугаарт G гэсэн мессеж илгээж ярианы тарифаа шалгана уу?

SKU SKU371
Тохирох үйлчилгээ 70/70 үйлчилгээ
50/50 үйлчилгээ
Данс 6000 Units
Хоног 60
Үнэ: 6000.00MNT
Утасны дугаар
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа: