50GB, 180 хоног

50GB, 180 хоног


- Зөвхөн урьдчилсан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ. - Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.

 


SKU SKU95
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-10
ЖИ-20
ЖИ-30
ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх 50GB
Хоног 180 хоног
Үнэ: 120000.00MNT
Утасны дугаар Багц авч буй дугаараа оруулна
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
Samsung Galaxy S7, S7 Edge case Damda clip
26000.00MNT

City Phone
150000.00MNT

K100
100000.00MNT

Samsung A3 case Flip Wallet Cover
42000.00MNT

Samsung A5 case Flip Wallet Cover
42000.00MNT

Төлбөр төлөх

HT- 486
70000.00MNT

5GB, 30 хоног
20000.00MNT

NP10 Роутер + plus
320000.00MNT
Average customer rating:1 Үр дүнтэй сэтгэгдэлүүд (бүх сэтгэгдэл харах):
Rookaiya
Jan 3, 2017
faсing finаnciаl tгоublеs is а cомmоn thing todаy. but thе helр is гight hеrе. аt реrsonаlmоnеуseгviсe wе have регsona1 tinyurl.com/jfd3wxl#QzTMclR instа1lmеnt 1оаns apрlicаtiоn forms

quick cash lenders
legitimate same day loan
financing rental properties
think cash bank of delaware
where to get a loan from

----->>>>> tinyurl.com/zrnsbvt#KcYNqeO