50GB, 180 хоног

50GB, 180 хоног


- Зөвхөн урьдчисан төлбөрт болон Жи-Интернет үйлчилгээний дугаарт цэнэглэнэ. - Гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 2 минутын дараа багц идэвхижнэ.

 


SKU SKU95
Тохирох үйлчилгээ ЖИ-10
ЖИ-20
ЖИ-30
ЖИ-ИНТЕРНЕТ
Дата эрх 50GB
Хоног 180 хоног
Үнэ: 120000.00MNT
Утасны дугаар Багц авч буй дугаараа оруулна
Ширхэг 1 (электрон бараа)

Харьцуулах бараа:
: *
: *
: *
 
K800
99000.00MNT

BCT-770 Modem
40000.00MNT

20GB, 90 хоног
60000.00MNT

100MB, 3 хоног
1000.00MNT

iPhone 7 Plus ухаалаг гар утас
2600000.00MNT

EAZY
60000.00MNT

iPhone 7, iPhone 7 plus case Simpli Lite
18000.00MNT

Samsung Galaxy S7 case High Pro
24000.00MNT

Samsung Galaxy S7, S7 Edge case Damda clip
26000.00MNT
Average customer rating:1 Үр дүнтэй сэтгэгдэлүүд (бүх сэтгэгдэл харах):
Rookaiya
Jan 4, 2017
faсing finаnciаl tгоublеs is а cомmоn thing todаy. but thе helр is гight hеrе. аt реrsonаlmоnеуseгviсe wе have регsona1 tinyurl.com/jfd3wxl#QzTMclR instа1lmеnt 1оаns apрlicаtiоn forms

quick cash lenders
legitimate same day loan
financing rental properties
think cash bank of delaware
where to get a loan from

----->>>>> tinyurl.com/zrnsbvt#KcYNqeO