NS10

NS10


• Дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх, орчны чимээг дамжуулахад ашиглагдана

• Чанга яригч нь анхааруулга өгөх, мэдээлэл дохио өгөх үед дуугарна

• Батарей хүлээх горимд 48 цаг хүртэл, ажиллах горимд 15 цаг хүртэл

• 2,5мм-н оролттой 3 ширхэг нэмэлт мэдрэгч залгах боломжтой

• Чихэвчний стандарт оролттой

• Ажиллах орчин /-20/-/+60/ градус

• Мэдрэх зай 5м

• Мэдрэх өнцөг хэвтээ /80ө/ босоо/80ө/

 • САНАМЖ: Төхөөрөмжинд зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаарын хамт ашиглаж болно.
 • Бүртгэлийн хураамж: 0₮

  Барьцаа: 30000₮

  Сарын суурь хураамж: 5000₮

  Суурь хураамжинд дагалдах эрх: 50 минут /сүлжээ харгалзахгүй/ + 150 мессеж /сүлжээ харгалзахгүй/

 • УРАМШУУЛАЛ:  Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний 0/50 багцын 365 хоногтой, 10000 нэгжтэй, сүлжээндээ 3000 мессежний эрхтэй шинэ дугаар 

 • SKU SKU368
  Үнэ: 140000.00MNT
  Ширхэг
  10GB, 30 хоног
  30000.00MNT

  120GB, 365 хоног
  240000.00MNT

  CNU-680 Модем
  119000.00MNT

  C2079
  65000.00MNT

  Бүтэн жилийн хязгааргүй хэрэглээний багц
  495000.00MNT

  G7 Гар утас
  495000.00MNT

  iPhone 7, iPhone 7 Plus case Simpli Fit
  20000.00MNT

  iPhone 7, iPhone 7 plus case Native Dairy
  33000.00MNT

  iPhone 6S case Damda clip
  26000.00MNT
  Average customer rating:  3 Үр дүнтэй сэтгэгдэлүүд (бүх сэтгэгдэл харах):
  Shawdownn
  Jan 4, 2017
  best tinyurl.com/jq66zo4#QvNTodB 100 dау 1oаns peгsоna1 1oans with bad сгedit cаn уou арp1y рeгsonа1 1оan оnlinе sмa11 business stагtuр loans women hоw to gеt саsh lоans with bad crеdit

  increase your credit score fast
  how does a payday loan work
  pioneer loans
  quick easy loans for people with bad credit
  cashing check

  ------>>>> tinyurl.com/hyucaxy#OeUNloF
  test
  Oct 14, 2016
  test
  test2
  Oct 14, 2016
  test