NS10

NS10


• Дуудлага хүлээн авах, дуудлага хийх, орчны чимээг дамжуулахад ашиглагдана

• Чанга яригч нь анхааруулга өгөх, мэдээлэл дохио өгөх үед дуугарна

• Батарей хүлээх горимд 48 цаг хүртэл, ажиллах горимд 15 цаг хүртэл

• 2,5мм-н оролттой 3 ширхэг нэмэлт мэдрэгч залгах боломжтой

• Чихэвчний стандарт оролттой

• Ажиллах орчин /-20/-/+60/ градус

• Мэдрэх зай 5м

• Мэдрэх өнцөг хэвтээ /80ө/ босоо/80ө/

 • САНАМЖ: Төхөөрөмжинд зориулсан дараа төлбөрт үйлчилгээний дугаарын хамт ашиглаж болно.
 • Бүртгэлийн хураамж: 0₮

  Барьцаа: 30000₮

  Сарын суурь хураамж: 5000₮

  Суурь хураамжинд дагалдах эрх: 50 минут /сүлжээ харгалзахгүй/ + 150 мессеж /сүлжээ харгалзахгүй/

 • УРАМШУУЛАЛ:  Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний 0/50 багцын 365 хоногтой, 10000 нэгжтэй, сүлжээндээ 3000 мессежний эрхтэй шинэ дугаар 

 • SKU SKU368
  Үнэ: 140000.00MNT
  Ширхэг
  G7 Гар утас
  495000.00MNT

  iPhone 7, iPhone 7 plus case Crystal Bumper
  23000.00MNT

  iPhone 7, iPhone 7 Plus case High Pro Shield
  24000.00MNT

  Samsung Galaxy S7 case Dandy Layered
  32000.00MNT

  Samsung Galax S7 Edge case Shine Guard
  22000.00MNT

  Samsung A5 case Flip Wallet Cover
  42000.00MNT

  Samsung galaxy J5 Slim Cover
  8000.00MNT

  BCT-770 Modem
  40000.00MNT

  20GB, 90 хоног
  60000.00MNT
  Average customer rating:  3 Үр дүнтэй сэтгэгдэлүүд (бүх сэтгэгдэл харах):
  Shawdownn
  Jan 4, 2017
  best tinyurl.com/jq66zo4#QvNTodB 100 dау 1oаns peгsоna1 1oans with bad сгedit cаn уou арp1y рeгsonа1 1оan оnlinе sмa11 business stагtuр loans women hоw to gеt саsh lоans with bad crеdit

  increase your credit score fast
  how does a payday loan work
  pioneer loans
  quick easy loans for people with bad credit
  cashing check

  ------>>>> tinyurl.com/hyucaxy#OeUNloF
  test
  Oct 14, 2016
  test
  test2
  Oct 14, 2016
  test