Дагалдах хэрэгсэл

Бараа

Эрэмбэ: Бараа Үнэ

Galaxy J5 Flip Wallet Cover

Үнэ: 24000.00MNT

 

iPhone 6S case Damda clip

Үнэ: 26000.00MNT

 

iPhone 6S case Damda Glide

Үнэ: 30000.00MNT

 

iPhone 6S case Dandy Layered Leather

Үнэ: 33000.00MNT

 

iPhone 7 case Simpli Leather

Үнэ: 28000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 plus case Crystal Bumper

Үнэ: 23000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 plus case Crystal MIXX

Үнэ: 21000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 Plus case High Pro Shield

Үнэ: 24000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 plus case Native Dairy

Үнэ: 33000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 Plus case Simpli Fit

Үнэ: 20000.00MNT

 

iPhone 7, iPhone 7 plus case Simpli Lite

Үнэ: 18000.00MNT

 

Samsung A3 case Flip Wallet Cover

Үнэ: 42000.00MNT

 

Samsung A5 case Flip Wallet Cover

Үнэ: 42000.00MNT

 

Samsung Galax S7 Edge case Shine Guard

Үнэ: 22000.00MNT

 

Samsung galaxy J5 Slim Cover

Үнэ: 8000.00MNT

 

Samsung Galaxy S7 case Dandy Layered

Үнэ: 32000.00MNT

 

Samsung Galaxy S7 case Single Fit

Үнэ: 20000.00MNT

 

Samsung Galaxy S7 case Triple MIXX

Үнэ: 25000.00MNT

 

Samsung Galaxy S7 Edge Clear Cover

Үнэ: 36000.00MNT

 

Samsung galaxy S7 LED Cover

Үнэ: 80000.00MNT

 

Samsung Galaxy S7, S7 Edge case Damda clip

Үнэ: 26000.00MNT

 

CLIC 360 CANVAS iPhone 7, iPhone 7 Plus CASE Black

Үнэ: 73000.00MNT

 

CLIC AIR iPhone 7, iPhone 7 Plus Case 0.02 IN-CLEAR

Үнэ: 48000.00MNT

 

Clic Crystal iPhone 7, iPhone 7 Plus Case – Smoke

Үнэ: 65000.00MNT

 

Clic WD iPhone7, iPhone 7 Plus Case Mar/Che-St

Үнэ: 75000.00MNT

 

Jump Cable-Lightning Cable

Үнэ: 120000.00MNT

 

Кey Cable

Үнэ: 55000.00MNT

 

Belt Cable /Ligthning Cable/1.2m

Үнэ: 50000.00MNT

 

Belt Cable /Ligthning Cable/ 2m Twin head

Үнэ: 80000.00MNT

 

Belt Cable XL /Ligthning Cable/ 3m

Үнэ: 66000.00MNT

 

Night Cable /Ligthning Cable/

Үнэ: 83000.00MNT

 

Yaggi антенн 13 dbi

Үнэ: 65000.00MNT

 

Машины антенн 5,5 dbi

Үнэ: 40000.00MNT

 


  •  хуудас бүрт